Římskokatolická  farnost  ve Vídni
       Katholische Tschechische Gemeinde in Wien

 
Archív :
_____________________________


Návštěva provinciála salesiánů Dona Boska ve Vídni
>> více ...

Advent a vánoční svátky ve Vídni
>> více ...

Návštěva papeže Benedikta XVI. v Rakousku
>> více ...

Na dušičky až do Vídně ...
>> více ...

Epocha moderních sdělovacích prostředků
>> více ...

Kongregace salesiánů Dona Boska
>> více ...

25 let knězem  -  33 let salesiánem Dona Boska
>> více ...

Tři otázky pro duchovního správce české farnosti ve Vídni
>> více ...

České koledy ve Vídni:
V neděli 25. prosince v českém kostele Nejsvětějšího Vykupitele na Rennwegu ve Vídni zpívají naši krajané tradiční české koledy. Pastorační asistentka a učitelka Pavla Carmignato-Novotná, která zpěv řídí, zavzpomínala, že zde zpívala koledy každý rok od svého dětství - a tehdy ji nikdy nenapadlo, že zpěv českých koled jednou povede sama. O letošních Vánocích to bylo již padesát let, co se ve Vídni zpívají a tradičně udržují české koledy, jak je seřadil bývalý ředitel české školy Komenský pan Ota Homolka. Díky úsilí české farnosti a české školy se tradiční české koledy naučili žáci a žákyně, absolventi a učitelský i profesorský sbor. Bohoslužbu na slavnost Narození Páně, doprovázenou těmito koledami, sloužil rektor českého kostela, P. Viliam Vala a koncelebroval duchovní správce české farnosti Vídeň, P. Jan Horák. Na varhany doprovází již řadu let absolvent české školy ve Vídni MUDr. Alfréd Klein-Watrycz. Potěšující je na tom, že se křesťanské tradice předávájí z generace na generaci, v tomto případě již na třetí a čtvrtou.