Římskokatolická  farnost  ve Vídni
       Katholische Tschechische Gemeinde in Wien

 
Modlitby


     Přehledně seřazené modlitby

                                     Více >>

 

Český překlad prosebné modlitby za obdržení milosti na přímluvu Božího služebníka papeže Jana Pavla II.

 

Ó Nejsvětější Trojice,
děkujeme ti, že jsi církvi darovala
papeže Jana Pavla II.
a dala v něm zazářit
něžnosti svého otcovství,
slávě Kristova kříže
a nádheře Ducha lásky.
On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství
a v mateřskou přímluvu Panny Marie
zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře
a ukázal nám tak svatost
jako vysokou míru řádného křesťanského života,
jako cestu k dosažení věčného společenství s tebou.
Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl
milost, o kterou prosíme,
v naději, že bude brzy přiřazen
k zástupu tvých svatých.
Amen.

S církevním schválením.