Římskokatolická  farnost  ve Vídni
      
Katholische Tschechische Gemeinde in Wien

 

 

 

> L i t u r g i c k ý    k a l e n d á ř  <        


KALENDÁŘ  AKCÍ:
  Září – prosinec  2015          

So 05.09 -  46 let duchovní služby v Linci nad Dunajem. Slavnostní mše svatá 
v 16:30 hodin v kostele u Milosrdných Bratří v Linci.

So 19.09. – DON BOSCO-HAUS: Mládežnická mše svatá v 18:00 hodin v kapli  "Panny Marie Pomocnice", St. Veit-Gasse 25, Vídeň 13. –  Program od 16:00 do 20:00 hod.    


NE 27.09. – MŠE  NÁRODŮ v 10:15 hodin ve vídeňské katedrále sv. Štěpána, Vídeň 1. Hlavním celebrantem je vídeňský světící biskup Dr. Franz SCHARL. Koncelebrují 
duchovní správci cizojazyčných farností ve Vídni. Slavíme svátek sv. Václava, 
patrona českých zemí. Následuje občerstvení na prostranství arcibiskupského 
paláce a vystoupení skupiny naší mládeže.


NE 11.10. – SALESIANUM: Dětská mše svatá v 11:00 hodin,  Hagenmüllergasse 31, Vídeň 3. Informace pro rodiče dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.


So 17.10. – DON BOSCO-HAUS: Mládežnická mše svatá v 18:00 hodin v kapli  "Panny Marie Pomocnice", St. Veit-Gasse 25, Vídeň 13. –  Program od 16:00 do 20:00 – Zasedání České církevní rady  

 

Po 02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - SALESIANUM: 15:00 zasedání Klubu přátel českého hřbitova – následuje mše svatá za zemřelé -

 

NE 08.11. – SALESIANUM: Svátek svaté ANEŽKY ČESKÉ v 11:00 hod.,  Hagenmüllerg. 31, Vídeň 3.  


So 21.11.
– DON BOSCO-HAUS: Mládežnická mše svatá v 18:00 hodin v St. Veit-Gasse 25, Vídeň 13. Program od 16:00 do 20:00 hodin -

 

So 28.11. – SALESIANUM: Svěcení věnců v kapli v 17:00 hodin,  Hagenmüllergasse 31, 
Vídeň 3. - Vyrábíme adventní věnce od 15:00 hodin – Všichni jste srdečně zváni -


ÚT 08.12. – Svátek Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu: Mše svatá 
v 10:00 hodin
v českém kostele “Nejsvětějšího Vykupitele“ na Rennwegu 63, Vídeň 3.


NE 13.12.
SALESIANUM: Dětská mše svatá v 11:00 hodin, Hagenmüllergasse 31, Vídeň 3.
Přijde mezi nás svatý biskup Mikuláš - nadílka pro děti -
    
ČT 24.12. –  Vánoční mše svatá pro děti a rodiče v 16:00 hodin v kapli SALESIANUM, Hagenmüllergasse 31, Vídeň 3.  Půlnoční mše svatá  ve 22:00 hodin v českém kostele “Nejsvětějšího Vykupitele“ na Rennwegu 63, Vídeň 3.

PÁ 25.12. – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – Mše svatá v 10:00 hodin v českém kostele “Nejsvětějšího Vykupitele“ na Rennwegu 63, Vídeň 3. – zpíváme tradiční vánoční koledy, jak je sestavil bývalý ředitel školy Komenský pan Ota Homolka -