Římskokatolická  farnost  ve Vídni
       Katholische Tschechische Gemeinde in Wien

 
 

>>  CHRÁM  "Panny Marie na Nábřeží"
Vídeň  1.,  Salvatorgasse 12 :
mše svatá v  neděli v  08:30  hodin

>>  KOSTEL  "Nejsvětějšího Vykupitele"
Vídeň  3.,  Rennweg  63 :
mše svatá v  neděli v  10:00  hodin

>>  KAPLE  "Panny Marie Pomocnice"
Vídeň 13.,  St. Veit-Gasse  25, DON BOSCO-HAUS :
mše svatá  3. sobotu v měsíci v  18:00  hodin

 

---  Svátost  smíření  ---
Příležitost  k  svaté  zpovědi


Na bohoslužby 
v českém jazyce srdečně zve
duchovní správce krajanů       

P.Dr.  Jan Horák  SDB
spolu s Českou farní radou

Hagenmüllergasse 31
A - 1030 Wien
Telefon: +43 ( 0664 )  406 55 41
Telefax: +43  ( 01 )  711 84 112
E-mail:   jan.horak@donbosco.at